1. Yapı Kimyasalları ve Boya-Sıva Üretim Tesisleri Çözümleri;
  1. Mühendislik,
  1. Montaj ve Devreye alma,
  1. Laboratuvar kurulumu ,
  1. İşletmeye Alma,
  1. Eğitim,
  1. Mevcut Tesis revizyon/yenileme,
  1. Kapasite artışı,
  1. Mevcut hattın verimli kullanım çözümleri,
  1. Elektrik-Otomasyon geliştirme Çözümleri,
 • Ürün Geliştirme ,
  • Yeni ürün ve/veya mevcut ürün geliştirme ve/veya  desteği,
  • Yeni ürün Üretim Proses Çözümleri,
  • Hammadde araştırma, yeni hammadde çözümleri

ENG.

 • Construction Chemicals and Paint-Plaster Production Facilities Solutions;
 • Engineering,
 • Receive installation and activation,
 • Laboratory setup,
 • Commissioning,
 • Education,
 • Existing Facility revision / renewal,
 • Capacity increase,
 • Efficient use solutions of the existing line,
 • Electrical-Automation Development Solutions,
 • Product development ,
 • New product and / or existing product development and / or support,
 • New Product Production Process Solutions,
 • Raw material research, new raw material solutions